Ngành dệt may Việt Nam chuẩn bị cho TPP (phần II)

Ngành dệt may Việt Nam chuẩn bị cho TPP (phần II)

Vải không dệt – Nhà nước đã dành nhiều chính sách cho công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may và da giày, nhưng khi Việt Nam gia nhập WTO, những ưu đãi này không phù hợp với những quy định hội nhập do vậy những ưu đãi về thuế, về vốn phải bãi bỏ.

Vải không dệt – Nhà nước đã dành nhiều chính sách cho công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may và da giày, nhưng khi Việt Nam gia nhập WTO, những ưu đãi này không phù hợp với những quy định hội nhập do vậy những ưu đãi về thuế, về vốn phải bãi bỏ.

Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255