Nhiều triển vọng trong hợp tác dệt may Việt Nam – Ấn Độ

Nhiều triển vọng trong hợp tác dệt may Việt Nam – Ấn Độ

Vải không dệt – Đồng quan điểm với ông Srijib Roy, ông Manoj Kumar cho biết quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Ấn Độ trong lĩnh vực dệt may vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Vải không dệt – Đồng quan điểm với ông Srijib Roy, ông Manoj Kumar cho biết quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Ấn Độ trong lĩnh vực dệt may vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255